Oris teme

  • Prvi vpis v izobraževanje odraslih

  • Ponovni vpis v izobraževanje odraslih

  • Vpis tujcev