1. Pravopis

Slovenski pravopis obsega pravila o pravilnem zapisovanju besed, rabi velikih in malih črk, rabi ločil, deljenju besed, pisanju skupaj in narazen pisanji prevzetih besed.

Ima tudi slovarski del.  Na povezavi imate nekaj vaj iz pravopisa. Ogledate si lahko še druge jezikovne priročnike. Slovarski del pravopisa najdete tudi na internetu. Na spodnji povezavi se odpre slovenski pravopis v elektronski obliki.

Slovenski pravopis je merodajna knjiga za pravilno zapisovanje besed in besedil v slovenščini.