Petek, 26. 11. 2021

Ob 8:00 se dobimo v naši virtualni učilnici :)
Povezava: https://arnes-si.zoom.us/j/4475602690.

MAT: PRIKAZOVANJE PODATKOV Z GRAFIČNIMI PRIKAZI – stolpci 

- Na Zoomu bomo pregledali domačo nalogo.

- Delovni zvezek str. 45/7.-11.

SLJ: SLOVENSKA LJUDSKA PRAVLJICA: ZDRAVILNO JABOLKO

- Skupaj si bomo ogledali ppt predstavitev z značilnostmi pravljice in se pogovorili.
- Prebrali si bomo slovensko ljudsko pravljico Zdravilno jabolko in v omenjeni pravljici poiskali značilnosti.
- Učenci z zvezek prerišejo miselni vzorec z značilnostmi pravljice.

TJA: Animals

- Ob 10:00 se poveži na Zoom z učiteljico Marijo: https://arnes-si.zoom.us/j/2552444376.
- V mapi spodaj najdeš učni list za TJA.

DRU: ALPSKE IN PREDALPSKE POKRAJINE

- Skupaj si bomo ogledali ppt predstavitev Predalpska hribovja.

- Zapis v zvezek najdeš v mapi spodaj.

- Na zemljevidu poiščeš predalpska hribovja in doline.

RU: UČNI TIP
Reši vprašalnik in ugotovi svoj učni tip.