Sreda, 1. 12. 2021

Ob 8:00 se dobimo v naši virtualni učilnici :)
Povezava: https://arnes-si.zoom.us/j/4475602690.


DRU: ALPSKI IN PREDALPSKI SVET

- Danes si bomo podrobneje ogledali tri kotline predalpskega sveta: Ljubljansko kotlino, Celjsko kotlino in Velenjsko kotlino. V mapi spodaj najdeš dve ppt predstavitvi "Ljubljanska kotlina" in "Celjska in Velenjska kotlina", ki si ju bomo ogledali skupaj.

- V mapi spodaj najdeš še datoteko "Kotline predalpskega sveta", s pomočjo katere narediš zapis v zvezek.


TJA: 

- Ob 10:00 se poveži na Zoom z učiteljico Marijo: https://arnes-si.zoom.us/j/2552444376.


SLJ: RAZUMEVANJE BESEDILA

- Uvod v novo poglavje (samostalnik) DZ str. 84.

- Skupaj bomo prebrali besedilo v DZ str. 85 in se o besedilu pogovorili.

- Učenci samostojno odgovorijo na vprašanja DZ str. 86. Pri odgovarjanju naj bodo natančni, pozorni pa naj bodo tudi na velike začetnice, ločila, pravopis, lepopis...

- Domača naloga: Učenci v zvezek napišejo predzgodbo po svoji zamisli.


NIT: ZRAK

- Podpoglavje "Kako zrak kroži v prostoru?": DZ str. 51-52.

- Zapis v zvezek najdeš v mapi spodaj.


GOS:
-

GUM: NOTNE VREDNOSTI

- V mapi spodaj te čaka power point predstavitev, s pomočjo katere boš ponovil notne vrednosti.

- Nato odpri še dokument "Notne vrednosti", s pomočjo katerega naredi zapis v zvezek.