Sreda, 19. 1. 2022

OBVESTILO

Za jutri je bil načrtovan tehniški dan (izdelovanje izolirne posode). Zaradi velikega števila manjkajočih učencev bo tehniški dan PRESTAVLJEN na naslednji teden, in sicer ga bomo izvedli v četrtek, 27. 1. 2022.


DRU: DINARSKOKRAŠKI SVET

Zapis v zvezek najdeš v mapi spodaj. Najprej odpri dokument "Dinarskokraški svet" in nadaljuj, kjer si včeraj končal.

Nato nadaljuj z dokumentom "Kraška Ljubljanica".

Reši tudi DZ str. 72/12.-13.


TJA:

Pri svojih sošolcih se pozanimaj, kaj so delali pri uri.


SLJ: PRIDEVNIK

Odpri zvezek in napiši naslov "Vaja". Izberi si 10 samostalnikov in za vsak samostalnik poišči tri pridevnike - en lastnostni, en svojilni in en vrstni pridevnik.

Nato pa najdeš v mapi spodaj dokument s povedmi (7). Vsako poved prepiši v zvezek, nato pa podčrtaj vse samostalnike in pobarvaj vse pridevnike. Nato samostalnike in pridevnike izpiši in jim določi vse potrebno.

*V mapi spodaj najdeš tudi rešitve. Dokument z rešitvami odpri šele, ko končaš z delom in preveri odgovore. Ne goljufaj!


NIT: VODA

Reši DZ str. 75.

Zapis v zvezek najdeš v mapi spodaj.

GOS:
Pri svojih sošolcih se pozanimaj, kaj so delali pri uri.


GUM: 1. PISNO OCENJEVANJE ZNANJA

Ponovi snov za ocenjevanje.

*Manjkajoči boste ocenjevanje odpisali takoj, ko se vrnete v šolo.