Naloga iz vzgona

Vsak naj reši nalogo in rešitev odda v forumu kot odgovor na nalogo. Ko rešiš nalogo, lahko vidiš rešitve ostalih, ki so rešitev že oddali.

Če pod okvirčkom za odgovor vklopiš možnost "Napredno", lahko kot odgovor vstaviš tudi sliko (scan) svoje rešitve na papirju.

(Al momento il forum non ha sottoscrittori)