Navodilo: Primerjava

Ustvari dve spremenljivki, ki ju lahko z drsniki spreminjaš. Maček naj pove, katero število je večje oziroma enako. Osnovni del naloge naj bo, da maček pove, če je prvo število večje, če le-to ni, naj reče: »Drugo število je večje ali enako!«

Takole izgleda rešitev naloge. Klikni ...

Namig:

Spremenljivke ustvarimo v kategoriji blokov z imenom spremenljivke. Tam ustvarimo dve novi spremenljivki in ju po svoje poimenujemo. Ob tem obkljukamo kvadratek ob imenu spremenljivke, da jo naredimo vidno na prikaznem polju tudi ko se program izvaja. Če dvakrat kliknemo na spremenljivko na prikaznem polju, se pojavi drsnik in tako lahko izbiramo vrednost spremenljivke.

Najprej se je potrebno pogovoriti, kako bo maček odgovarjal. Če bo prvo število večje od drugega, bo rekel: »Prvo število večje od drugega.« Če pa bo drugo število večje ali enako, bo rekel: »Drugo število je večje ali enako.« Naj otroci najprej sami poskušajo najti pravi blok in sami vstaviti primerne ukaze.

Dodatno:

V dodatnem delu naj maček prepozna katero število je večje in če sta števili slučajno enako veliki.

Ultime modifiche: sabato, 9 agosto 2014, 14:02