Pri predmetu Strokovna terminologija v angleškem jeziku se študenti seznanijo z osnovno angleško terminologijo, povezano z lesarstvom, se pravi z lesom vse od njegovega nastanka, pa preko njegove predelave in vse do izdelave končnih izdelkov. Spoznajo tudi terminologijo, povezano z glavnimi lesnoobdelovalnimi stroji in napravami, pa tudi terminologijo, povezano z različnimi pomožnimi sredstvi kot so lepila in zaščitni premazi za les, razična oprijemala, vrste lesnih vezi idr. 
Od ideje do izdelave izdelka na CNC stroju. Od leta 2010 tudi na Lesarski šoli Maribor!
Organizacija: Lesarska šola Maribor

Ekonomika podjetja

Organizacija: Lesarska šola Maribor