SU MAT_8_2 je namenjena učencem 2. skupine pri predmetu matematika za 8. razred. V skupini je trenutno 13 učencev.