Naučili se bomo uporabljati spletno učilnico.

Organizacija: Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola