Izvajanje jutranjega varstva

Prosim, da v mapo dodajate PDF (.pdf), WORD (.doc) ali PowerPoint (.ppt) datoteke, ki jih logično poimenujete. Primer logičnega poimenovanja "Naloge_iz_JUV_8.A_Tica_Jutranjica_0.ura_dan_16.3.2020" (oziroma nekaj v tej smeri).