BEZGOFČOVI

Bezg:fčovi (uradno Lesjak) iz Cirkulane 68 A ǁ Bezg:fč -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika bezgóvec in pridevnika bezgóvčov v pomenu bezgov grm, iz bezga. Tako utemeljujemo, da je hišno ime nastalo iz imena rastline (Prašnički idr., 2016).

Hišno ime se v občini Cirkulane pojavlja že več kot 200 let.


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE