BRKI/BRKOVI

B'ki, tudi B'kovi (uradno Kolednik) iz Cirkulane 25c/Pristava 12a ǁ B'k - f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika brki in brk v pomenu dlake pod nosom in brez obzirov, tako se nanaša na vzdevek, pridobljen na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (SSKJ2, spletni slovar).

Informator je povedal, da so bili za gospodarje značilni brki, sicer so se ukvarjali s poljedelstvom in kmetijstvom. Hišno poimenovanje se na področju občine Cirkulane pojavlja okoli 200 let.


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE