GOLOBIČINI

Glbi:čini (uradno Belšak) ǁ Glọbi:čini -f prid.

Hišno ime je tvorjeno iz poimenovanja znanega ptiča golob z dodanim priponskim obrazilom -ičin. Golob je simbol miru, zato je verjetno vzdevek prvotno opisoval miroljubnega, blagega človeka, morda tudi koga, ki se je z golobi ukvarjal. Hišno ime izvira iz poimenovanja živali (Keber, 2021). 


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE