GRADIŠKI

G'radí:ški (uradno Arnečič) ǁ  G'radí:ški  prid.

Hišno ime je nastalo iz naselbinskega imena Gradišče oz. poimenovanja prebivalca Gradišča, tj. Gradiščan v pomenu prebivalec Gradišča ali prišlek iz njega (Gradišče je naselje v občini Cirkulane). Hišno ime tako izvira iz krajevnega imena (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE