GREGOŠI

Gre:goši  ǁ Gre:goš -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz rojstnega imena Gregor, ki je nastalo iz svetopisemskega imena Gregorius. Kot takšno lahko razlagamo v povezavi sin Gregorja. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnega imena nosilca (Lenarčič, 2012 in Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE