HABJANAKI

Xab`jånäki (uradno Kokol) ǁ Xab`jånäk -f prid.

Hišno ime izhaja iz rojstnega imena Habjan, ki je različica imena Fabjan, ki je latinskega izvora. S priponskim obrazilom -ek poudarimo majhnost, drobnost v pomenu majhen Habjan, zelo verjetno povezano s pomenom sin Habjana. Hišno ime tako izvira iz osebnega imena (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE