HALČEKI

Xa:lčeki (uradno Kojc) iz Cirkulan 77 ǁ Xa:lček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz besede halček, ki predstavlja del za zaviranje na vozu. Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja predmetov.

Nosilca hišnega imena – brata, sta se ukvarjala s kmetovanjem, živinorejo, obdelovanjem goric (vinogradov). V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 320 let.


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE