HRASTINSKI

X`rasti:nski (uradno Grobenski, tudi Petrovič) ǁ X`rasti:nski prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika hrastinski v pomenu prebivalec, prvotno v pomenu prebivalec Hrastine ali prišlek iz le-te, vse vezano na naselbinsko ime Hrastina (naselje na Hrvaškem, od Cirkulan oddaljeno okoli 90 kilometrov). Tako lahko hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih imen (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE