HÜDEKI

Xü:deki (uradno Petrovič) iz Pristave 7 ǁ  Xü:deki -f prid.

Po navedbah informatorja, ki se je navezoval na zgodovinske raziskave, je hišno ime povezano s hrvaškim področjem Hajduk, od koder je pribežal mož, ki je na omenjenem področju storil nek zločin oz. kaznivo dejanje. Ko so ga prestregli, so mu dali na izbiro, ali gre za hlapca ženi s štirimi otroki ali v ječo. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih imen.

Nosilec hišnega imena se je ukvarjal s kmetovanjem, živinorejo, obdelovanjem goric (vinogradov). V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 400 let.


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE