JURIČ(AK)

Jü:rič(ak) (uradno ) iz Cirkulan ǁ Jü:rič(ak) -f prid.

Hišno ime je nastalo iz pomenske podstave Jur, nastale po krajšanju imena Jurij, v pomenu sin Juriča, tudi Jurića, tvorjeno s priponskim obrazilom -ovi. Izvorno tako ime uvrščamo med izpeljanke iz osebnega imena nosilca hišnega imena (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE