JUREKOVI

Jü:rekovi (uradno Fajfar) ǁ Jü:rek -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz imena Jǘrek, različice imena Jurček, navezujoč na krajšavo osebnega imena Jurij. Z obzirom na navedeno, hišno ime izhaja iz osebnega imena gospodarja (Prašnički idr., 2016 in Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE