KOPINSKI

Kpi:nski (uradno Milošič) iz Cirkulan ǁ Kpi:nski prid.

Hišno ime je izpeljano iz narečne besede kopina, kopije v pomenu robida, robidnica, robidje, robidovo grmičevje. Prvotni imetnik hišnega imena je lahko bival tudi ob zemljišču z robidjem ali je bil njegov lastnik. Ime tako izvira iz poimenovanja dejavnosti nosilca imena (Keber, 2021 in Prašnički idr., 2016).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE