KOREJAKI

Koreĵa:ki (uradno Korenjak) ǁ Koreĵa:k -prid.

Hišno ime je nastalo preko priimka Korenjak, Korenak, ki je nastal preko vzdevka korenjak v razlagi velik, močen, krepek, trden človek. Hišno ime lahko razlagamo tudi kot Korenjaki (narečno Korejaki) v pomenu prebivalec Korenjaka, vse vezano na naselbinsko ime Korenjak (naselje v občini Zavrč, od Cirkulan oddaljeno okoli 6 kilometrov). Tako lahko hišno ime uvrščamo med imena, ki so izvirajo iz priimkov in iz krajevnih imen (Keber, 2021 in SSKJ2, spletni slovar).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE