KORENSKI

Korä:nski (uradno Vidovič) iz Brezovca ali Cirkulan ǁ Korä:nski prid.

Hišno ime izhaja iz občne besede koren v pomenu odebeljeni del korenine nekaterih rastlin. Ime je nastalo po predstavi o krepkosti, trdnosti korena, korenine, korenike, lahko se navezujemo tudi na ekspresiven pomen velik, močan človek. Izvorno je zelo blizu hišnemu imenu Korejački. Priponsko obrazilo -jski kaže na vnos kroatizmov, kar lahko pripisujemo lokacijski bližini Hrvaške. Hišno ime povezujemo z imeni, nastalimi po poimenovanju rastlin (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE