KOROŠIČARI

Krši:čari (uradno Korošec) iz Brezovca ǁ Krọši:čar -f prid.

Hišno ime je verjetno nastalo preko vzdevka iz priimka Korošec, tj. Korošic, s katerim je poimenovan prebivalec Koroške. Ime se v pomenu prišlek, priseljenec s Koroške. Hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz priimkov in krajevnih imen  (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE