KORPIČKA/KORPIČOVI

Kọrpička, Kọrpičovi (uradno Arbeiter) iz Cirkulane 11 ǁ Krpičak -f prid.

Hišno ime je nastalo kot izpeljanka samostalnika kórpa, ki izvira iz nemškega samostalnika der Korb v pomenu košara s priponskim obrazilom -ič. Hišno ime tako izhaja iz vzdevka, poimenovanja dejavnosti in/ali poklica nosilca (Prašnički idr., 2016).

Gospodarji so se ukvarjali s pletenjem košev in košar – korp, iz tega izvira njihovo hišno ime. V občini Cirkulane se poimenovanje pojavlja več kot 320 let.


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE