LABIŠI

La:biši (uradno Pintarič) iz Brezovca ǁ La:biš -f prid.

Informator ni znal podati razlage o izvoru hišnega imena. Po pregledu strokovne literature in priročnikov nismo prišle do zaključka o izvoru hišnega imena.


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE