LENČEKI

Le:nčeki (uradno Lenart, tudi Milošič) ǁ Le:nček -prid.

Hišno ime je nastalo po krajšanju rojstnega imena Lenart, tvorjen s priponskim obrazilom -ček, ki pomeni manjšalnost, ljubkovalnost. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen oz. v konkretnem primeru iz priimka (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE