LUKAČI

Lü:kači ǁ Lü:kač -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika lǜk, ki je značilen za vzhodna slovenska narečja, v pomenu čebula, kar lahko povezujemo s poimenovanjem dejavnosti nosilca hišnega imena (pridelovanje čebule) (Prašnički idr., 2016).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE