OFSEKOVI

Ọ:fsekọvi (uradno Štumberger) ǁ Ọ:fsek -ọf  prid.

Hišno ime je povezano s poimenovanjem žita oves prek vzdevka iz pomanjševalnice ovsek, v narečju ofsek, verjetno nanašajoč se na osebo, ki je imela veliko opravka z ovsom. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala prek vzdevkov rastlin (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE