ORBETARI

O:rbä:tari (uradno Arbeiter) ǁ O:rbä:tar -f  prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Arbeiter, le-to iz nemškega samostalnika der Arbeiter v pomenu delavec, navezujoč se na dejavnost oz. osebo, ki opravlja fizično delo. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi dejavnosti in/ali poklica nosilca (SSKJ2 in Pleteršnikov slovensko-nemški, oba spletna slovarja).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE