PRČK(OV)I

'P:čk(v)i (uradno Štumberger) ǁ 'P:čk -prid.

Hišno ime je izpeljano iz glagola prčkati in samostalnika prčkarija v pomenu delati brez načrta in rezultata, opravljanje dela brez vidnega rezultata in počasno, zamudno delo. Hišno ime je tako nastalo iz poimenovanja dejavnosti nosilca imena (Prašnički idr., 2016).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE