PREMOČAK(OV)I

Pre'm:čak(v)i (uradno Kelc) ǁ Pre'm:čak -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz krstnega imena Primož oz. Premož s prvotnim pomenom sin Primoža. Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE