SMETKI

S'mä:tki (uradno Tetičkovič) ǁ S'mä:tki -prid.

Hišno ime povezujemo z občno besedo smet v slabšalnem pomenu nepomemben, malovreden človek. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca imena (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE