STRNSKI

St'nski (uradno Rakuš) ǁ St'nski prid.

Hišno ime je verjetno nastalo iz pridevnika strnen, v povezavi s strnom, zelo verjetno navezujoč se na strnišče v ekspresivnem pomenu neobrita brada ter tako posredno na osebo, posameznika z neobrito brado. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca hišnega imena (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE