SLAVIČI

Sla'vi:či (uradno Kolednik) ǁ Sla'vi:č -prid.

Hišno ime verjetno izhaja prek vzdevka ptice – slavca, z dodano, vrinjeno črko -i. Ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi vzdevkov živali (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE