ŠPBARI

Šba:ri (uradno Žumbar) ǁ Šba:r -f   prid.

Hišno ime je nemškega izvora, nastalo iz samostalnika der Schuber v pomenu kovček. Iz slednjega lahko sklepamo, da je nosilec imena opravljal dejavnost izdelovanja kovčkov v smislu, da je bil čevljar ali usnjar. Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja dejavnosti in/ali poklica nosilca (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE