ŠOŠTARI

Šo:štari (uradno Fajt) iz Brezovca ǁ Šo:štar -prid.

Hišno ime izhaja preko vzdevkov poklicnih poimenovanj – šoštar, šoster, šošter, izvorno iz nemške  v pomenu čevljar. Hišno ime tako izvira iz dejavnosti in/ali poklica nosilca imena (Keber, 2021 in Prašnički idr., 2016).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE