ŠTEFEKOVI

Š'te:fekvi (uradno Hercog) ǁ Š'te:fek -f prid.

Hišno ime je izpeljanka iz osebnega imena Štef, ki je različica moškega osebnega imena Štefan, Štefek v pomenu mlajši ali manjši Štefan. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen (Prašnički idr., 2016).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE