ŠTROSAROVI

Š'trọ:sarovi ǁ Š'trọ:sarovi -f prid.

Hišno ime je sorodno priimku Štravs, nastalo po krajšanju -av- v -o-, kar je značilno le za določena narečja. Sicer lahko hišno ime razlagamo preko nemškega samostalnika der Strauß v pomenu noj, navezujoč se na pernato okrasje na glavi. Po vzdevku iz srednjevisokonemškega strūȝ v pomenu odpor, upor, prepir, razdor, lahko ime povežemo z osebo, ki se rada prepira. Tako hišno ime uvršamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE