ŠTÜMIGAR

Š'tü:migar (uradno Štumberger) iz Cirkulane 42 ǁ Š'tü:migar -f prid.

Hišno ime je krajšana oblika priimka Štumberger, ki je nastalo iz naselbenskega imena Štumberg v pomenu prebivalec oz. prišlek iz Štumberga. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih poimenovanj (Keber, 2021).

Informator je povedal, da se hišno poimenovanje na področju občine Cirkulane pojavlja več kot 200 let.


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE