ŠUKI

'Šu:ki (uradno Emeršič) ǁ 'Šuːk -f prid.

Hišno ime je izpeljanka samostalnika štǜk v pomenu zvonenje z velikim zvonom pred mašo in se nanaša na dejavnost nosilca hišnega imena, v tem primeru zvonarja oz. tistega, ki pred mašo zvoni z velikim zvonom (Prašnički idr., 2016).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE