PRI ŠUKI

Pri'Šu:ki (uradno Štumberger) iz Cirkulan ǁ 'Šuːk -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz glagola šukati v pomenu drsati z nogama po podu in tepsti. Hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz dejavnosti nosilca (Pleteršnikov slovensko-nemški, spletni slovar).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE