TUNČINI

Tu:nčini (uradno Kokol) ǁ Tu:nčin -prid.

Hišno ime je izpeljanka iz Tùna, Tùnek, Túnček, Tone, različice osebnega imena Anton. Tako hišno ime uvršamo med imena, nasatla iz osebnega imena(Prašnički idr., 2016).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE