ŽÜPSKI

Žü:pski (uradno Arnečič) iz Cirkulan ǁ Žü:pski  prid.

Hišno ime je verjetno povezano z občno besedo župa v fevdalizmu skupnost prebivalcev ene ali več vasi ali njeno ozemlje, zastarelo poimenovanje za župnijo, vezano na prebivalca župe. Hišno ime tako izvira iz širšega poimenovanja vasi, lahko rečemo statusa v vasi (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE