Naloga:

1. Odpri delovni zvezek na strani, kjer smo vadili naloge v pisanju tehnične pisave, Preglej, kako se pravilno piše s tehnično pisavo.

2. Utrjuj v pisanju s tehnično pisavo. Reši naloge 3, 4. in 5 na strani 11 v delovnem zvezku.

3. Rešene naloge poslikaj, ter jih shrani v spletno učilnico.

Last modified: Wednesday, 2 December 2020, 8:03 AM