Pogovarjali se bomo o kotiranju. Rabili boste delovni zvezek.

Cilji: 

  • danes bomo spoznali, kako se predmet kotira,
  • spoznali bomo elemente kotiranja ( glavna kotirna črta, pomožna kotirna črta, kotirna številka in kotirna puščica

1. Poglejmo si pravila kotiranja. Pravila kotiranja se nahajajo tukaj.

2. Vaje v kotiranju. Odpri si delovni zvezek, stran 17. Pogledali si bomo, kako kotiramo kvadrat, pravokotnik, krog, trikotnik. ozki kvadrat in mali krog.

3. V navadni zvezek si nariši poljubno velik kvadrat, pravokotnik, krog, mali krog, ozki kvadrat, ter ga skotiraj

4. Narejeno nalogo v zvezku fotografiraj, ter jo shrani v spletno učilnico.

Last modified: Wednesday, November 17, 2021, 10:29 AM