Cilji: spoznali bomo zahtevnejše primere kotiranja

Za pouk na daljavo rabite: delovni zvezek, zvezek, računalnik, svinčnik, radirka, geotrikotnik

1. Ponovimo o kotiranju

2. Reši naloge  v Delovnem zvezku na strani 19, naloga 2 in 3, ter naloga 4 na strani 21.

3. Presnemi si Kotiranje naloga na svoj računalnik. Naloga se nahaja tukaj.

4. Preriši si 5 4 like v svoj zvezek za Tehniko in tehnologijo 6, ter jih skotiraj.

5. Fotografiraj sliko rešenega kotiranja v zvezku, ter mi jo shrani v spletno učilnico.


Lep pozdrav, učitelj Drago

Last modified: Monday, November 22, 2021, 10:03 AM