spletna učilnica likovne umetnosti in izbirnega predmeta likovno snovanje

Spletne učilnice učiteljev zgodovine in državljanske kulture in etike

Izvajajo: A. Oberstar, Š. Klemenčič, T. Finc in N. Lončar

Spletna učilnica za predmet Geografija 6., 7., 8. in 9. razred